Zajednička izjava 12 agencija UN-a danas je donijela snažan zajednički poziv na akciju za prekid nasilja i diskriminacije lezbijki, gejeva, biseksualnih i transrodnih, te interseksualnih odraslih osoba, adolescenata i djece.

"Ovo je prvi puta da je toliko članova/ca UN-a udružilo snage u obrani osnovnih prava lezbijki, gejeva, biseksualnih, transrodnih i interseksualnih osoba. To je i izraz opredjeljenja od strane tijela UN-a, te snažan poziv na akciju za vlade širom svijeta da učine više u borbi protiv homofobnog i transfobnog nasilja i diskriminacije i zlostavljanja LGBTI osoba", rekao je šef UN-a za ljudska prava, Ureda za globalna pitanja, Charles Radcliffe.

Izjava naglašava vezu između kršenja ljudskih prava nad LGBTI osobama i lošeg zdravlja, raspada obitelji, socijalne i ekonomske isključenosti i izgubljene prilike za razvoj i gospodarski rast. Ona navodi konkretne korake koje, napose vlade, trebaju poduzeti kako bi obuzdale nasilje i zaštitile pojedince/ke od diskriminacije - uključujući i mjere za poboljšanje istraga i izvještavanje o zločinima iz mržnje, mučenja i zlostavljanja, zabranu diskriminacije, pregled i ukidanje svih zakona koji su se koristili kako bi se uhititili/e, kaznili/e ili diskriminirali/e osobe na temelju njihove seksualne orijentacije, rodnog identiteta ili rodnog izražavanja.

Iz Kontre zatražili hitno rješavanje zločina iz mržnje nad LGBT osobama

U svjetlu pokretanja ove inicijative UN-a, iz Lezbijske grupe Kontra podsjećaju i "na još uvijek alarmantu situaciju vezano za procesuiranje individualnih zločina iz mržnje nad LGBT osobama, osobito u gradu Splitu gdje još uvijek ni jedan od prijavljenih slučajeva nije riješen osuđujućom presudom za počinitelje", piše u priopćenju koje potpisuje koordinatorica Kontre Sanja Juras.

Stoga od državnih institucija traže rješavanje tri ključna problema: hitno rješavanje svih slučajeva nasilja nad LGBT osobama i adekvatne sankcije za počinitelje; adekvatnu primjenu Kaznenog zakona, odredbi o nasilničkom ponašanju i zločinima iz mržnje; te uvođenje sustavne edukacije policije, državnih odvjetnika i sudaca za ovakve slučajeve.

Upravo ove godine Odbor UN-a za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena upozorio je sa zabrinutošću na diskriminaciju lezbijki, biseksulanih i transrodnih žena, uključujući diskriminaciju od strane policije i sudstva prilikom procesuiranja zločina iz mržnje. Odbor je izrazio zabrinutost zbog nerješavanja ovakvih slučajeva i činjenice da se slučajevi nasilja tretiraju kao prekršaji a ne kaznena djela.

Zajednička izjava o "Prekidu nasilja i diskriminacije lezbijki, gejeva, biseksualnih, transrodnih i interseksualnih osoba" usvojena je od strane ovih agencija UN-a: Međunarodna organizacija rada (ILO), Ured Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za ljudska prava ( OHCHR), Zajednički program Ujedinjenih naroda za HIV / AIDS (UNAIDS), Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP), Organizacija ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu (UNESCO), Populacijskog fonda Ujedinjenih naroda (UNFPA),UN Visoki komesarijat za izbjeglice (UNHCR), Fond Ujedinjenih naroda za djecu (UNICEF), Ured Ujedinjenih naroda za droge i kriminal (UNODC), UN žene, Svjetski program za hranu (WFP) i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.