Article Index

HRT je odlučio na ovogodišnji Eurosong, estradni događaj iznimno popularan u europskoj gej zajednici, poslati pjevača Jacquesa Houdeka, koji se svojedobno istaknuo nizom ekstremno homofobnih izjava. Zbog toga je Houdeka Zagreb Pride 2011. nominirao za homofoba desetljeća, no zloglasnu je titulu u žestokoj konkurenciji nakon online glasanja ipak zasluženo dobila političarka Marijana Petir. Kontaktirali smo Houdeka oko ove teme te uskoro očekujemo njegovo očitovanje, dok HRT na naš upit zasad nije odgovorio.

Iako se to po njihovom izvještavanju baš i ne može zaključiti, HRT je "javni RTV servis svoje zemlje", što prema napisanom na službenim stranicama HRT-a znači da "moraju ispunjavati jasan i točan zahtjev: biti televizija ili radio za sve, odnosno za svakog građanina zemlje u kojoj djeluju". Kako to izgleda u praksi s jedne se strane može vidjeti pohvalnim potezom pokretanja "Projekta drugi", web-stranice Školskog HRT-a namijenjenoj djeci i mladima čiji je cilj istražiti s kakvim se sve "problemima susreću pripadnici ranjivih društvenih skupina", među njima i LGBTQ populacija.

"Sodoma i Gomora"

S druge strane je pak za hrvatskog predstavnika na Eurosongu HRT izabrao pjevača Jacquesa Houdeka, koji je svojedobno u medijima izjavljivao kako su "istospolne veze bolesne" i zastupao stav da "gej i lezbijska populacija ne može biti ravnopravna s ostalim građanima jer to znači povratak u Sodomu i Gomoru". Inače, krilatica Eurosonga jest "Celebrate diversity" ("Slavite različitost").

Tako je Houdek 2005. godine govorio u intervjuu za časopis Tena, a i nakon toga se nije libio mrziteljskih komentara na račun LGBT prava i svojih LGBT sugrađana. Zbog toga je 2011. godine bio od strane Zagreb Pridea predložen za jednog od deset kandidata i kandidatkinja za titulu homofoba desetljeća, a s njime su u ovom natjecanju sudjelovali još i Lucija Čikeš, Dubravka Hrabar, Ladislav Ilčić, Miljenko Manjkas, Vlatko Marković, Hloverka Novak Srzić, Marijana Petir, Dragan Primorac i Mirjana Vulin.

Konkurencija je doista bila žestoka, te Houdek ipak nije imao šansu pobijediti u online glasanju za homofoba desetljeća, nego je titulu zasluženo dobila tada HSS-ova političarka Marijana Petir, kao jedina saborska zastupnica koja je jedina glasala protiv Zakona o suzbijanju diskriminacije.

To ne znači da Houdekova homofobija, toliko ekstremna da je javno i jasno zagovarao stav kako LGBT građani Hrvatske "ne mogu biti ravnopravni s ostalim građanima", nije nanijela štetu i bol hrvatskoj LGBT zajednici, nego da su glasači i glasačice 2011. ispravno prepoznali da je politička moć Marijane Petir ipak opasnija od izjava jednog estradnjaka.

Što će reći gej glasači?

Javni servis HRT - kojem pretplatu plaćaju i LGBT građani RH - je, dakle, na Eurosong odlučio poslati osvjedočenog homofoba Houdeka, što istovremeno nije iznenađujuće (npr. nedavno su život Georgea Michaela opisali u središnjem Dnevniku kao "prožet homoseksualizmom"), ali je skandalozno utoliko što HRT tako i sam doprinosi "problemima ranjivih društvenih skupina". HRT se svojom odlukom zapravo odlučio legitimirati Houdekove homofobne stavove i u europskom kontekstu izabravši ga kao nacionalnog predstavnika za Eurosong.

Pjevač Houdek - vjerojatno najpoznatiji po predizbornoj pjesmi "HDZ zna" iz 2007., kad je HDZ kampanju vodio novcem izvučenih iz državnih institucija u aferi Fimi media - se godine 2011, oglasio službenim očitovanjem u kojem je napisao kako "nije homofob" te da ga je "prozivati 'hejterom' ili 'najvećim homofobom na hrvatskoj estradi' u najmanju ruku nekorektno jer za takve optužbe ne postoje nikakvi utemeljeni dokazi".

houdek_ocitovanje

Ova odluka HRT-a problematična je iz perspektive LGBT prava u Hrvatskoj ali nije ni osobito mudra jer je opće mjesto da je Eurosong, sviđalo se to nekomu ili ne, gej događaj par excellence.

Slanjem Houdeka na Eurosong tako bi se mogle umanjiti šanse Hrvatske da dobro prođe na natjecanju u Kijevu, jer gej glasači vjerojatno neće blagonaklono gledati na izvođača koji ih smatra "bolesnima", "Sodomom i Gomorom" i nevrijednima ravnopravnosti.

Kontaktirali smo Jacquesa Houdeka oko ove teme, te uskoro očekujemo njegovo očitovanje.

* Ovaj tekst dopunjen je izjavom Jacquesa Houdeka iz godine 2011. koju smo naknadno dobili na uvid.


Croatia’s representative at the Eurovision 2017 Song Contest was nominated for the homophobe of the decade

As chosen by Croatian Radiotelevision, Croatia’s representative at the Eurovision Song Contest, an event immensely popular among the European gay community, shall be singer Jacques Houdek, who in the past gave a number of extremely homophobic statements. Because of that, Zagreb Pride nominated Houdek for the homophobe of the decade in 2011, but, in the end, politician Marijana Petir deservedly won this notorious title. We contacted CRT and Houdek himself for comment, but got no reply.

Even though you couldn’t tell it by its reports, CRT is “its country’s public radio and television service”, which, according to the statement on the official webpage of CRT, means “it has to meet a clear and precise demand: be a television or a radio for everyone, that is, each and every citizen of the country where it is located”. How does that turn out in practice is shown by the praiseworthy move of starting “Project Other”, a webpage meant for kids and youth, whose aim is to explore the “problems which vulnerable social groups face”, including LGBT population.

Sodom and Gomorrah

On the other hand, for the Croatian representative at the Eurovision CRT chose singer Jacques Houdek, who in the past declared that “same-sex relationships are sick” and opinioned that “gay and lesbian population cannot have same rights as the rest of the citizens, because that would mean a return to Sodom and Gomorrah”. Those were Houdek’s words in a 2005 interview for magazine Tena, but since that he didn’t hesitate to give hateful comments about LGBT rights and his fellow LGBT citizens. Because of that, Zagreb Pride nominated him for title of the homophobe of the decade in 2011, along with other ten candidates, including Lucija Čikeš, Dubravka Hrabar, Ladislav Ilčić, Miljenko Manjkas, Vlatko Marković, Hloverka Novak Srzić, Marijana Petir, Dragan Primorac i Mirjana Vulin.

The competition was truly fierce, so Houdek didn’t have a chance of winning by online voting, and the title was deservedly won by the member of the HSS (Croatian Peasant Party), politician Marijana Petir, the only representative in the Croatian parliament who voted against the Anti-discrimination law.

Which doesn’t mean that Houdek’s homophobia, so extreme that he publicly and clearly argued that LGBT citizens of Croatia “cannot be equal to the other citizens”, didn’t cause hurt and damage to the Croatian LGBT community, but that the voters in 2011 rightfully recognized that Marijana Petir’s political power is more dangerous than the statements of a popular singer.

How will the gay voters react?

Therefore, CRT, a public service – LGBT citizens of Croatia are paying subscription for it, too – chose to send a convinced homophobe Houdek as a representative at the Eurovision, which shouldn’t come as a surprise (for example, the life of George Michael was described as “filled with homosexuality” in the CRT’s central news), but is scandalous because in this way CRT contributed to the “problems which vulnerable social groups face”. With this decision, CRT actually decided to legitimize Hoduek’s homophobic views in the European context as well, choosing him as Croatia’s representative.

Fact is, Houdek – probably most famous for the pre-election song “HDZ Knows” from 2007, when HDZ (Croatian Democratic Community, Croatia’s dominant right-wing party) ran the campaign with money extracted from the state’s institutions (the so-called “Fimi-media affair”) – never apologized for his homophobic excesses, nor ever, in any way, tried to redeem himself for spreading disgusting hate towards fellow LGBT citizens, which leads to the assumption that he still holds the same opinion. He had more than ten years to publicly express regret, but he never did. CRT employees, for their part, had to be aware they chose a singer nominated for the homophobe of the decade, which is a piece of information that can be obtained by half a minute of Google search..

houdek_ocitovanje

Except for this decision being problematic from the perspective of LGBT rights in Croatia, it is also quite stupid, because everyone knows that the Eurovision, like it or not, is a gay event par excellence. By sending Houdek to the Eurovision, the chances of Croatia’s good placing at the contest in Kiev are being drastically reduced, because gay voters probably won’t have high regards for the singer who considers them “sick”, “Sodom and Gomorrah”, and unworthy of equality.

(Translated by Nikola Pezic)

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.