Hrvatska komora socijalnih radnika (HKSR) prva je strukovna komora u Hrvatskoj koja je podržala posvajanje djece u istospolne obitelji, a u opširnoj objavi na svojoj službenoj stranici na Facebooku objasnili su i zašto. Ističu, među ostalim, kako su socijalni radnici pripadnici profesije čije su vrijednosti zaštita prava, uvažavanje različitosti, nediskriminacija po bilo kojoj osnovi, pa tako ni po spolnoj orijentaciji.

Izjavu Povjerenstva za odnose s javnošću HKSR-a prenosimo u cijelosti:

"U duhu završetka Mjeseca ponosa 2017. godine, dijelimo izjavu Povjerenstva za odnose s javnošću HKSR-a vezano uz temu posvojenja istospolnih životnih partnera i partnerica.

Potaknuti medijskim napisima na temu posvojenja od strane istospolnih životnih partnera Povjerenstvo za odnose s javnošću Hrvatske komore socijalnih radnika nastoji, radi što potpunijeg i točnijeg informiranja javnosti, približiti problematiku vezanu uz posvojenje djece od strane istospolnih životnih partnera te postupke centara za socijalnu skrb vezanih uz posvojenje.

Područje koje je potrebno adekvatnije i jasnije zakonski regulirati

Obiteljski zakon (NN 103/15), jasno navodi koje su zakonske pretpostavke za posvojenje, pa tako u članku 193. navodi: 'Dijete mogu posvojiti bračni i izvanbračni drugovi zajednički, jedan bračni ili izvanbračni drug ako je drugi bračni ili izvanbračni drug roditelj ili posvojitelj djeteta, jedan bračni, odnosno izvanbračni drug uz pristanak drugog bračnog, odnosno izvanbračnog druga te osoba koja nije u braku ili izvanbračnoj zajednici'.

Postojanje pretpostavki na strani posvojitelja koje su propisane Obiteljskim zakonom dužni su utvrditi stručni radnici centra za socijalnu skrb, a ukoliko zakonom propisane pretpostavke nisu ispunjene, osobe ne mogu dobiti pozitivno stručno mišljenje kao potencijalni posvojitelji; neovisno o njihovim motivima, osobinama, znanjima i vještinama, materijalnom statusu i stambenim prilikama.

Želimo naglasiti kako je prilikom donošenja zakonskih rješenja koja reguliraju područje posvojenja potrebno uzeti u obzir rezultate relevantnih znanstvenih istraživanja koji ne nalaze važnije razlike u prilagodbi i razvoju djece odgojene i odrasle s roditeljima homoseksualne orijentacije i onih odraslih s roditeljima heteroseksualne orijentacije

Socijalni radnici koji provode postupke posvojenja, kao državni službenici s javnim ovlastima, dužni su donositi rješenja utemeljena na zakonu, a zakonitost rješenja, kao i pravilnost utvrđivanja činjeničnog stanja, provjerava se od strane drugostupanjskog tijela te od strane nadležnih sudova.

Posvojenje djece od strane istospolnih životnih partnera nije regulirano Obiteljskim zakonom te iz njegovih odredbi proizlazi kako je moguće da posvojitelji budu osobe koje nisu u braku ili izvanbračnoj zajednici, ali nije moguće da posvojitelji budu životni partneri.

Uzevši u obzir spomenute odredbe Obiteljskog zakona, kao i članak 43. Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola koji kaže: 'Na ostvarivanje roditeljske skrbi, osobnih odnosa s djetetom, roditeljske skrbi u slučaju smrti roditelja i drugih odnosa koji nisu obuhvaćeni ovim Zakonom te na postupak i uvjete ostvarenja tih prava primjenjuju se odredbe posebnog zakona kojim se uređuju obiteljski odnosi', smatramo kako je to područje potrebno adekvatnije i jasnije zakonski regulirati.

Nema važnijih razlika u razvoju djece istospolnih roditelja

Želimo nadalje naglasiti da su socijalni radnici pripadnici profesije čije su vrijednosti zaštita prava, uvažavanje različitosti, nediskriminacija po bilo kojoj osnovi, pa tako ni po spolnoj orijentaciji. Sami se kao stručnjaci nalazimo u raskoraku između naših vrijednosti i zakonskog okvira u situacijama kad nije svim osobama omogućen jednak pristup pravima.

Zbog toga se i socijalni radnici zalažu za sustav koji će biti nediskriminatoran i koji će osiguravati zaštitu prava svakog čovjeka.

Uzevši u obzir spomenute odredbe Obiteljskog zakona, kao i članak 43. Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola, smatramo kako je to područje potrebno adekvatnije i jasnije zakonski regulirati

Također želimo naglasiti kako je prilikom donošenja zakonskih rješenja koja reguliraju područje posvojenja potrebno uzeti u obzir rezultate relevantnih znanstvenih istraživanja koji ne nalaze važnije razlike u prilagodbi i razvoju djece odgojene i odrasle s roditeljima homoseksualne orijentacije i onih odraslih s roditeljima heteroseksualne orijentacije, te su kvaliteta obiteljskih odnosa i poticajno okruženje najvažniji čimbenici za pravilan razvoj djeteta kroz koje će ono moći ispuniti sve svoje potencijale.

Stvoriti poticajno okruženje za pravilan razvoj djeteta u obitelji, misija je socijalnih radnika i osnova našeg djelovanja", završno poručuju u izjavi koju potpisuju dipl. socijalna radnica Iva Žic i predsjednik HKSR-a Antun Ilijaš.

 

U duhu završetka Mjeseca ponosa 2017. godine, dijelimo izjavu Povjerenstva za odnose s javnošću HKSR-a vezano uz temu...

Posted by Hrvatska komora socijalnih radnika on Saturday, 10 June 2017

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.