Prije mjesec dana na internetskoj stranici stranke ORaH organizirana je javna rasprava, gdje su se svi zainteresirani mogli putem obrasca komentara očitovati o prijedlogu njihove Politike za unapređenje prava LGBT osoba, koja je predstavljena u listopadu prošle godine.

O rezultatima javne rasprave, komentarima i konkretnim ciljevima ove Politike ORaH-a razgovarali smo sa Sanjom Galeković, poslovnom direktoricom ORaH-a, koja je i poznata aktivistica organizacija civilnog društva u području zaštite ljudskih prava.

''Jako smo ponosni jer je ORaH-ovu Politiku podržala Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, i to službenim dopisom. Čini mi se da nezavisne institucije ne daju podrške stranačkim politikama ili pak u vrlo rijetkim slučajevima. To je jedina ORaH-ova politika koja je dobila ovakvu podršku'', ističe poslovna direktorica ORaH-a.

Konstruktivni komentari odmah su ugrađeni u Politiku

''Online rasprava je završena, a zaprimili smo samo desetak komentara, uglavnom pohvale ljudi koji su čitali Politiku. Naime, tijekom samog predstavljanja Politike, pozvali smo organizacije civilnog društva i institucije da odmah komentiraju politiku i doslovno im ustupili svoja govornička mjesta. Takav postupak je rezultirao smanjenjem broja komentara tijekom internetskih konsultacija sa zainteresiranom javnošću'', rekla nam je Sanja Galeković.

Ističe kako su svi konstruktivni komentari odmah i ugrađeni u Politiku, a završna je verzija poslana svima koji su komentirali. Za nas je izdvojila nekoliko anonimnih citata:

"Prijedlog politike ORaH-a je više nego dobar, mislim da je dobro obrađena problematika kao i prijedlozi koji bi mogli unaprijediti bolji položaj i egzistenciju, prava i jednakost LGBT osoba. Smatram da svaka populacija koja je ugrožena, istaknuta kao loša ili unaprijed osuđena zbog svojih razlika zahtjeva posebnu skrb države i zakonodavne vlasti koja bi štitila njihova prava, te im time omogućila sve ono što je omogućeno takozvanoj 'normalnoj ili prihvatljivoj populaciji'."

"Pročitao sam cjelokupan tekst koji ste naveli. Isti je, što vjerujem da tako mora biti, jer se radi o prijedlogu politike, dosta politički napisan i govori u smjeru mogućnosti promicanja većih prava LGBT osoba. To je svakako pohvalno da se bar netko pokušava zauzeti za tu populaciju. Mislim da je ova politika skroz ok, ima dosta konkretnih stvari što znači da nije puko politiziranje već ipak predlaže konkretne stvari. Tako treba, a ne iz šupljeg u prazno."

"Pročitao sam prijedlog Politike ORaH-a za unapređenje prava LGBT osoba i smatram da je on vrlo dobar. Identificira trenutne probleme LGBT osoba u RH i predlaže konkretne mehanizme za poboljšanje statusa LGBT osoba."

 

Pismo podrške Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Višnje Ljubičić (kliknite za uvećanje)

"U gradovima bi taj prijedlog još i mogao proći, ali naše selo je sasvim nešto drugo"

Na adresu ORaH-a su pristigli i neki vrlo konkretni savjeti, za koje Galeković ističe kako će im pomoći pri provođenju same Politike:

"Što se tiče liječničkog dijela osobno mislim da neće biti uspjeha u formiranju timova po bolnicama (što sam već pisao gospođi Holy), već jedino rješenje vidim u otvaranju potpuno nove, manje klinike koja bi bila specijalizirana za tu vrstu pacijenata. Taj jednostavan model treba samo preslikati iz susjedne Srbije, budući da oni već godinama imaju takvu, vrlo uspješnu, kliniku u Beogradu. Da ne govorim kako se tu razvio medicinski turizam, jer dosta ljudi iz regije ide u tu kliniku. Mi u Hrvatskoj govorimo o novoj grani turizma, medicinski turizam, a naši ljudi i dalje idu negdje drugdje, no i to je tema za neku drugu raspravu."

Također su putem komentara dobili i svojevrsna upozorenja kako će put implementacije ove ORaH-ove Politike biti mukotrpan:

"Nakon pročitanog PDF dokumenta, dolazim do zaključka da će sam postupak unapređenja prava LGBT osoba u Republici Hrvatskoj biti dug i mukotrpan posao – ne zbog politike, nego zbog općeg mišljenja ljudi koje možemo pratiti svaki dan, od raznih referenduma o braku na državnoj razini pa doizjava 'običnih' ljudi na lokalnoj razini."

"U gradovima bi taj prijedlog još i mogao proći, ali naše selo je sasvim nešto drugo. Živim na selu, znam njihova razmišljanja. O toj temi ,među mojim seljanima, bolje da ne počinjem razgovarati, dobit ću apriori, odbijanje. Kako educirati selo u pogledu unapređenja prava LGBT osoba u svakom pogledu? Mislim da bi to trebalo još malo podrobnije razmotriti i pokušati naći način kako privoljeti selo da uopće počne o tome razmišljati."

Izrada odvojene Strategije za LGBT osobe

Jedan od konkretnih ciljeva, koji OraH želi postići ovom Politikom jest ''donošenje i provođenje Strategije unapređenja prava LGBT osoba te pripadajućeg akcijskog plana koji će uzeti u obzir preporuke ove Politike te unaprijediti kvalitetu života LGBT osoba u Republici Hrvatskoj'', ističe Sanja Galeković.

Također podsjeća kako je tijekom rujna 2014. Vladin Ured za ljudska prava u sklopu EU projekta iz programa Progress (Program Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost) pokrenuo radnu skupinu za izradu novog Nacionalnog plana za suzbijanje diskriminacije u kojoj će jedno poglavlje biti posvećeno upravo LGBT osobama.

''Kako je proces već u tijeku, ORaH će se zalagati da pri svim izradama javnih dokumenata, pa tako i ovog, institucije uzimaju u obzir Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. No, radna skupina posebice treba uzeti u obzir da jedna od predloženih mjera treba biti izrada odvojene Strategije za LGBT osobe i defokusiranje iz područja ravnopravnosti spolova na područje ljudskih prava'', poručuje Sanja Galeković, poslovna direktorica ORaH-a.

Specifični sektorski ciljevi ove politike OraH-a su i poboljšanje zakonodavnog i institucionalnog okvira za zaštitu ljudskih prava LGBT osoba, eliminacija diskriminacije LGBT osoba na tržištu rada, unapređenje statusa LGBT osoba u obrazovnom sustavu, podizanje razine kvalitete usluga zdravstvene zaštita LGBT osoba, osiguranje kvalitetnog procesa spolne tranzicije transeksualnih osoba, te podizanje razine sigurnost i prihvaćanja LGBT osoba u socijalnom kontekstu.

Politiku ORaH-a za unapređenje prava LGBT osoba, možete u cijelosti pročitati ovdje.

Dodaj komentar


Security code
Osvježi

Ova stranica koristi web kolačiće. Neki od kolačića koje koristimo su neophodni za rad dijelova stranice. Ukoliko ne želite instalirati kolačiće s ovih stranica, možete nastaviti pregledavati stranice bez klikanja na "Prihvaćam kolačiće", kolačići se neće instalirati.