Kao što smo ranije izvijestile, inicijativa Ponosni Zagreb između ostalog je na konferenciji za medije predstavila i listu predizbornih zahtjeva kandidatima i kandidatkinjama za Hrvatski Sabor. Zahtjevi su podijeljeni u sedam kategorija: privatni i obiteljski život, zdravlje, rad i zaposlenje, obrazovanje, suzbijanje nasilja i diskriminacije, stanovanje i kultura.

Zahtjevi će biti poslani svim listama/strankama, a Inicijativa će ih zamoliti i za sudjelovanja na tribinama/sučeljavanjima u tjednu uoči parlamentarnih izbora.

Prenosimo ih u cijelosti:

Zahtijevamo donošenje Nacionalnog plana za ravnopravnost, pravdu i uključivost LGBTIQ+ osoba te suzbijanja anti-LGBTIQ+ diskriminacije i nasilja, kao i provođenje programa i kampanja koje promiču ravnopravnost, pravdu i uključivost te doprinose suzbijanju anti-LGBTIQ+ diskriminacije i nasilja.
Mora se unaprijediti život LGBTIQ+ osoba u svim sferama života, uključujući omogućiti da je pristup socijalnoj i zdravstvenoj skrbi za LGBTIQ+ osobe dostupan, pristupačan, adekvatan, afirmativan, subvencioniran i kvalitetan.

PRIVATNI I OBITELJSKI ŽIVOT

Zahtijevamo Obiteljski zakon koji izjednačava obiteljska prava osoba svih seksualnih orijentacija, rodnih identiteta, rodnih izražavanja i spolnih karakteristika, uključujući pristup sustavu posvojenja svim osobama i parovima pod jednakim uvjetima.

Zahtijevamo Zakon o udomiteljstvu koji kao moguće udomitelje izrijekom navodi osobe i parove svih seksualnih orijentacija, rodnih identiteta, rodnih izražavanja i spolnih karakteristika.

Zahtijevamo više mogućnosti kod izdavanja rodnog lista djeteta, odnosno prepoznavanje roditelja kao "roditelja”, "oca”, ili "majku”, prema samoodređenju roditelja, kako bi se poštovao rodni identitet roditelja, kao i olakšalo priznavanje rodnih listova iz inozemstva

Zahtijevamo reguliranje zaštite prava vezanih za rodni identitet, rodno izražavanje i spolne karakteristike na principima samoodređenja, privatnosti i tjelesne autonomije osoba svih rodnih identiteta, rodnih izražavanja i spolnih karakteristika, uključujući reguliranje pravnog priznanja roda, odnosno promjene upisa spola u državne matice, isključivo kroz upravni postupak.

ZDRAVLJE

Zahtijevamo Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji koji izrijekom uključuje pravo na MPO osobama i parovima svih seksualnih orijentacija, rodnih identiteta, rodnih izražavanja i spolnih karakteristika. Taj bi novi zakon morao biti u skladu s medicinskim postignućima, po uzoru na zakone u npr. nordijskim zemljama ili zemljama Beneluksa.

Zahtijevamo lakši pristup testiranju na HIV i spolno prenosive bolesti te promjenu zakonskog okvira: demedikalizacija i omogućavanje samotestiranja – kućnih testova. Također, zahtijevamo da se omogući i olakša pristup predekpozicijskoj i postekspozicijskoj profilaksi (PrEP i PEP), naročito izvan Zagreba.

Zahtijevamo da se ukine pravilo kojim se muškarcima koji su u životu imali spolne odnose s drugim muškarcima zabranjuje dobrovoljno davanje krvi.

Zahtijevamo formiranje radne skupine koja će uključivati organizacije civilnog društva koje se bave pravima trans osoba i stručnjake/stručnjakinje s iskustvom i edukacijom iz područja zdravstvene zaštite trans osoba, a koja će raditi na usustavljivanju i decentraliziranju specifične zdravstvene skrbi potrebne trans osobama. Jednako tako zahtijevamo redovito i adekvatno ažuriranje naziva i sadržaja Liste stručnjaka koji imaju iskustva u radu s transseksualnim osobama izdane od strane Ministarstva zdravstva (NN59/2015) te sustavnu edukaciju zdravstvenih djelatnica/ka o pravima i potrebama trans osoba, a u suradnji s organizacijama civilnog društva koje se bave pravima trans osoba. Potrebno je osigurati i da se sva trans-specifična zdravstvena skrb subvencionira putem HZZO-a, a to uključuje endokrinološko zdravlje i hormonalnu terapiju, reproduktivno zdravlje i pohranu reproduktivnog materijala, relevantne kirurške i druge zahvate te medicinska pomagala.

Zahtijevamo sustavnu edukaciju za zdravstvene djelatnice/ke, u suradnji s organizacijama civilnog društva koje se bave pravima interspolnih osoba, kako bi pružile adekvatnu podršku svim osobama s nenormativnim spolnim karakteristikama, uključujući interspolne osobe (informiranje i podrška roditeljima te samim interspolnim osobama, praćenje zdravlja, odgoda bilo kakvih terapija i zahvata koji nisu hitni i nužni bez punog informiranog pristanka osobe).

RAD I ZAPOSLENJE

Zahtijevamo sustavnu edukaciju o pravima i potrebama LGBTIQ+ radnica/ka za poslodavce, sindikate i udruge poslodavaca. U skladu s tim, poslodavce treba poticati na stvaranje inkluzivnog radnog okruženja za LGBTIQ+ osobe i provođenje edukacija za zaposlenike/ice o ljudskim pravima i diskriminaciji koje će uključivati LGBTIQ+ teme. Također, poslodavce treba poticati i na prilagodbu pravilnika i propisa koji bi uključivali zabranu diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije, rodnog identiteta, rodnog izražavanja i spolnih karakteristika te kako bi bila vidljiva i prava radnika/ica u životnom partnerstvu, kao i prava na privatnost i dokumentaciju s novim podacima nakon promjene osobnog imena i/ili oznake spola.

OBRAZOVANJE

Zahtijevamo cjelovitu kurikularnu reformu koja uključuje građanski i spolni odgoj i obrađuje teme seksualne orijentacije, rodnog identiteta, rodnog izražavanja i spolnih karakteristika unutar kurikuluma na afirmativan i znanstveno utemeljen način. U kurikulume ili nastavne planove i programe valja uključiti sadržaje koji će poticati ravnopravnost i uvažavanje ljudskog dostojanstva LGBTIQ+ osoba i njihovih obitelji te koji će povećati svijest učenika/ca o LGBTIQ+ osobama.

Zahtijevamo donošenje strategije ili protokola prevencije i suzbijanja anti-LGBTIQ+ nasilja i podrške LGBTIQ+ učenicama/ima ili u postojećim protokolima predvidjeti mjere koje uključuju preventivne, edukativno-informativne te aktivnosti reakcije na nasilje, kao i praćenje primjene protokola.

Zahtijevamo da se iz školskih udžbenika ukloni homo/bifobičan, interfobičan i transfobičan sadržaj. U skladu s tim, očekujemo provedbu stručnih osposobljavanja i usavršavanje zaposlenih u odgojno-obrazovnom sustavu o zaštiti ljudskih prava, uključujući prava LGBTIQ+ osoba kao i o problematici vršnjačkog nasilja i/ili zlostavljanja LGBTIQ+ mladih te o psihosocijalnom radu s LGBTIQ+ učenicama i učenicima.

SUZBIJANJE NASILJA I DISKRIMINACIJE

Zahtijevamo da se u Zakon o suzbijanju diskriminacije kao osnova za zaštitu od diskriminacije uvrste i spolne karakteristike te uključi definicija rodnog identiteta i izražavanja koja uključuje osobne zamjenice kao aspekt rodnog identiteta i rodnog izražavanja koji nije ovisan o spolu upisanom u osobnim dokumentima.

Zahtijevamo da se Kaznenim zakonom zaštite osobe na osnovi rodnog identiteta, rodnog izražavanja, spolnih karakteristika i seksualne orijentacije. Kaznenim zakonom moraju se zabraniti intervencije nad spolnim i reproduktivnim organima svih odraslih osoba, adolescenata i djece, što uključuje interspolne osobe i djecu, kao i druge terapije (npr. hormonalna) koje se provode bez informiranog pristanka osobe u svrhu prilagodbe tipično muškim odnosno ženskim spolnim karakteristikama, a koje nisu medicinski hitne i nužne za fizičko zdravlje i sprečavanje izravne opasnosti po život djeteta.

Zahtijevamo da se Zakonom o ravnopravnosti spolova zaštite osobe svih rodnih identiteta (ne samo muških i ženskih), rodnog izražavanja i spolnih karakteristika.

Zahtijevamo da se zakonski zabrane bilo kakve vrste konverzijskih terapija kojima se pokušavaju mijenjati seksualna orijentacija, rodni identitet i rodno izražavanje.

Zahtijevamo da se osigura sustavna podrška (pravna, psihološka, zdravstvena i sl.) za LGBTIQ+ osobe koje su preživjele nasilje ili diskriminaciju, uzimajući u obzir specifične potrebe dodatno marginaliziranih skupina (npr. osobe s invaliditetom, osobe bez dokumenata, seksualne radnice/i, korisnice/i droga, beskućnice/i).

Zahtijevamo da se osigura sustavno educiranje svih javnih službenica/ka o pravima i potrebama LGBTIQ+ osoba, uključujući: odgojno-obrazovne institucije, sudove, policiju (uključujući graničnu policiju), HZZ, matične urede, centre za socijalnu skrb, HZZO, zdravstvene ustanove i domove zdravlja, centre za kulturu, domove i centre za žrtve nasilja, beskućnice/ke, starije, i/ili azilante/kinje, zatvore i zatvorski sustav, relevantne Vladine urede i ministarstva (rada, obrazovanja, socijalne politike, zdravstva, uprave, unutarnjih poslova).

Zahtijevamo da mjere koje uključuju marginalizirane osobe ne isključuju osobe na osnovi rodnog identiteta, rodnog izražavanja, spolnih karakteristika i seksualne orijentacije ukoliko je to primjenjivo.

STANOVANJE

Zahtijevamo da se u naredne četiri godine osigura barem jedna sigurna kuća i sklonište za LGBTIQ+ osobe koja je pristupačna i za LGBTIQ+ osobe s invaliditetom, uz program koji će omogućiti sustavnu i kontinuiranu brigu za žrtve obiteljskog nasilja i/ili diskriminacije, kao i za osobe izbačene iz obiteljskih domova zbog seksualne orijentacije, rodnog identiteta, rodnog izražavanja i/ili spolnih karakteristika.

KULTURA

Zahtijevamo osiguravanje podrške programima LGBTIQ+ kulture, suradnju institucija s udrugama civilnog društva za provođenje istraživanja te predstavljanja baštine i kulture, kako bi se unaprijedila društvena vidljivost i diskurs o manjinskim kulturama.

Dodaj komentar


Security code
Osvježi

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.