www.stream-xnxx-porn.com

Slijedom rezultata ankete Eurobarometra koja je pokazala kako se Hrvatska bliži začelju na ljestvici prihvaćanja LGBT osoba, pitali smo nekoliko hrvatskih LGBT udruga kako to komentiraju. Uglavnom su svi suglasni kako je ovaj porazan rezultat posljedica aktualne politike, ali i slabe vidljivosti LGBT populacije.

U Zagreb Prideu smatraju kako postoji nekoliko faktora zbog kojih su najnoviji rezultati Eurobarometra za Hrvatsku poražavajući.

"Usprkos zakonskoj zabrani diskriminacije LGBTIQ osoba, u Hrvatskoj se LGBTIQ teme pojavljuju samo u sklopu nastave vjeronauka i zdravstvenog odgoja, a oba predmeta na neprimjeren i ponižavajući način obrađuju LGBTIQ teme, potičući učenike i učenice na usvajanje rodnih stereotipa i predrasuda prema LGBTIQ osobama. Podsjećamo, učenice i učenike se u javnim školama podučava da se radi o 'neistraženom ljudskom stanju', 'protivnom naravnom zakonu' te da se 'homoseksualni čin ni u kom slučaju ne smiju odobriti'", kažu.

Vlada izravno diskriminira i potiče na diskriminaciju životnih partnera i partnerica

Po njima je sljedeći ključan faktor svakako nedostatak političke volje za očuvanjem postojećih zakona koji štite prava LGBTIQ osoba, ali i donošenja novih zakona i politika sa svrhom širenja područja tih prava.

"Ne zaboravimo da je društveno i političko okruženje za LGBTIQ osobe i druge marginalizirane skupine u Hrvatskoj postalo izrazito nepovoljno nakon što 2013. godine nije spriječeno održavanje referenduma o zabrani istospolnog braka. Referendum je omogućio političku mobilizaciju desno-klerikalnog pokreta i jačanje njihovog utjecaja na procese donošenja odluka izvršne vlasti", tvrde.

Ističu kako su stoga u posljednjih nekoliko godina ti pokreti dobar dio svojih političkih ciljeva uspjeli nametnuti glavnim političkim strankama, pa tako svjedočimo praksi neujednačavanja zakonskih propisa ili brisanja životnih partnerstava i djece pod partnerskom skrbi u posebnim zakonskim i drugim propisima.

Neprihvaćanje, osuđivanje pa i mržnja direktna su posljedica aktualne politike koja u suglasju s Crkvom podupire isključivost, homo/bi/transfobiju, seksizam, ksenofobiju itd

Time, smatraju u Zagreb Prideu, Vlada izravno diskriminira i potiče na diskriminaciju životnih partnera i partnerica u praksi te krši razne europske presude i konvencije.

"Također, u državi u kojoj 9 od 10 zločina iz mržnje prolazi nekažnjeno, potpuno je nezamislivo da se nitko iz vladajućih struktura, počevši od Vlade, Sabora ili Predsjednice nikad nije javno zauzeo protiv nasilja prema LGBTIQ osobama", upozoravaju.

Neprihvaćanje, osuđivanje i mržnja direktna su posljedica aktualne politike

Vjeruju kako LGBTIQ zajednica u Hrvatskoj ima puno razloga zbog kojih se već desetljećima osjeća diskriminirano, marginalizirano te kao građani i građanke drugog reda, a porazni rezultati Eurobarometra samo potvrđuju da za LGBTIQ osobe ovdje nema sigurnih prostora, a da je njihova svakodnevica prožeta strahom od nasilja.

Zato pozivaju Vladu da se aktivno suprotstavi kršenju prava LGBTIQ osoba: da u potpunosti implementira postojeće kaznene odredbe za zločine iz mržnje, uključujući i zaštitu spolnih obilježja, da izmjeni zakonodavstvo u smislu omogućavanja rodnog samoodređenja te da konačno izjednači prava istospolnih i heteroseksualnih parova.

Kad govorimo o uključivosti trans i interspolnih tema u edukativne materijale, nje u Hrvatskoj gotovo pa i nema, vele. Školski kurikuli i dalje ne educiraju učenike o ovim temama na kvalitetan način

LGBTIQ zajednici i saveznicama Zagreb Pride poručuje da za pobjedu u borbi za radikalnu društvenu promjenu moramo biti hrabre i vidljive, a to podrazumijeva glasnu, dosljednu, privrženu i javnu borbu u zajedništvu – sad, odmah i svugdje.

Iz riječke udruge LORI kažu da na ovu situaciju upozoravaju već neko vrijeme.

"Neprihvaćanje, osuđivanje pa i mržnja direktna su posljedica aktualne politike koja u suglasju s Crkvom podupire isključivost, homo/bi/transfobiju, seksizam, ksenofobiju itd. Želimo li postati društvo u kojem ćemo se poštivati, njegovati vrijednosti nenasilja i razumijevanja, ulagati u kritičko razmišljanje i dostojanstvo naših građana, onda o ovoj temi trebamo pričati u vrtićima, školama, na fakultetima", vjeruju.

Vidljivost, vidljivost i opet vidljivost

Pitaju se kad su neka kampanja ili program bili pokrenuti od strane vladajućih kako bi se doprinijelo uključivosti i uvažavanju LGBTIQ građana?

"Ako se ovako nastavi, trebat će nam jako puno vremena da se izvučemo iz ove crne rupe, dok će u međuvremenu nasilje i uskogrudnost rasti", završno poručuju iz udruge LORI.

U Duginim obiteljima misle kako su među glavnim razlozima lošeg rezultata Hrvatske lažne vijesti i manipulacija informacijama o LGBTI osobama i pravima kojima smo kao društvo izloženi posljednjih šest do sedam godina, od referenduma o braku nadalje.

U državi u kojoj 9 od 10 zločina iz mržnje prolazi nekažnjeno, potpuno je nezamislivo da se nitko iz vladajućih struktura, počevši od Vlade, Sabora ili Predsjednice nikad nije javno zauzeo protiv nasilja prema LGBTIQ osobama

"Ovako slabom postotku podrške šire javnosti zasigurno pridonosi nedostatak seksualne edukacije u školama, ignoriranje LGBTI tema od strane političara na vlasti i mali broj ljudi u Hrvatskoj koje su spremne javno izaći 'iz ormara' i reći da su LGBTI", smatraju i dodaju kako su to ujedno i područja na kojima mogu više raditi, gdje očekuju od zakonodavaca da prate pozitivne prakse EU i donose zakone koji štite i uključuju i LGBTI osobe.

"No, samo povećanjem vidljivosti LGBTI tema i stvarnim osobama koje će pripovijedati svoje priče i demistificirati ovu temu u javnosti možemo očekivati bolji rezultat kad govorimo o podršci šire populacije", poručuju iz Duginih obitelji.

Ni u udruzi Trans Aid koja se bavi promicanjem i zaštitom prava trans, inter i rodno varijantnih osoba nisu iznenađeni rezultatima ankete, ali kažu kako oni, nažalost, samo relativno oslikavaju današnju svakodnevicu transrodnih i interspolnih osoba.

Transrodne osobe u Hrvatskoj u paklu su administracije i predrasuda

"Problemi s usklađenjem dokumenata pri pravnom priznanju roda, dostupnost kvalitetne i dostupne zdravstvene skrbi, nemogućnost zaposlenja zbog diskriminacije i opće neprihvaćanje trans i interspolnih osoba u društvu su samo neke od zapreka s kojima se trans i interspolne osobe danas susreću u Hrvatskoj", vele.

Prema Barometru, 52% ispitanih vjeruje kako se transrodnim osobama ne bi trebala dozvoliti promjena dokumenata u skladu s njihovim rodnim identitetom. Trans Ais smatra da je to direktna posljedica transfobne rasprave o Istanbulskoj konvenciji koju je popratilo niz propagandnih materijala u medijima koji negativno, neistinito i transfobno prikazuju trans zajednicu, kao što je primjerice inicijativa Istina o Istanbulskoj.

Ne zaboravimo da je društveno i političko okruženje za LGBTIQ osobe i druge marginalizirane skupine u Hrvatskoj postalo izrazito nepovoljno nakon što 2013. godine nije spriječeno održavanje referenduma o zabrani istospolnog braka. Referendum je omogućio političku mobilizaciju desno-klerikalnog pokreta i jačanje njihovog utjecaja na procese donošenja odluka izvršne vlasti

"U ovakvoj situaciji je ključno zauzimanje medijskog prostora u svrhu oblikovanja afirmativnih stavova o trans zajednici. Također je nužno educiranje novinara o izvještavanju o trans osobama i temama, kao i ukazivanje na štetu koja se nanosi našoj zajednici neodgovornim i diskriminatornim načinom medijskog izvještavanja", kažu.

Podsjećaju kako Trans Aid radi na širenju suradnje s različitim medijima, kao i na educiranju novinara. Tako su, primjerice, napisali i distribuirali kratke upute za izvještavanje o trans, interspolnim i rodno varijantnim osobama.

Ne iznenađuje ih ni to da istraživanje pokazuje da bi samo 46% ispitanih prihvatilo trans kolegu/kolegicu: "Kroz naš rad sa zajednicom i pravno savjetovanje uočili smo da se većina trans osoba ne usudi autati na poslu, ako su dovoljno sretne da dobiju posao, te da je većini osoba najveći problem pri zapošljavanju neusklađenost dokumenata s rodnim identitetom."

Diskriminacija trans i interspolnih osoba raširena je u svim sferama njihovih života

Kad je riječ o problemima na radnom mjestu, najveći broj osoba Trans Aidu se javlja s problemima na poslu nakon autanja, kao što je promjena odnosa kolega prema trans osobi nakon autanja, povećanje obima posla od strane glavne odgovorne osobe, promjena radnog mjesta u slučaju da se postojeće radno mjesto odnosi na rad s javnošću te različiti oblici kršenja radničkih prava kao što je pravo na godišnji odmor, pravo na pauzu i slično.

"Također smatramo kako bi se diskriminacija nad trans osobama u radnim okruženjima smanjila educiranjem poslodavaca i njihovih zaposlenika. Planiramo uspostaviti suradnju s HZZ-om u svrhu organiziranja ovakvih edukacija te se nadamo pozitivnom ishodu", najavljuju.

U ovakvoj situaciji je ključno zauzimanje medijskog prostora u svrhu oblikovanja afirmativnih stavova o trans zajednici. Također je nužno educiranje novinara o izvještavanju o trans osobama i temama, kao i ukazivanje na štetu koja se nanosi našoj zajednici neodgovornim i diskriminatornim načinom medijskog izvještavanja

Kad govorimo o uključivosti trans i interspolnih tema u edukativne materijale, nje u Hrvatskoj gotovo pa i nema, vele. Školski kurikuli i dalje ne educiraju učenike o ovim temama na kvalitetan način, te kao što i poručuje većina ispitanih (čak njih 59% su za uključivanje informacija o raznolikosti identiteta – transrodnosti, i spolnih karakteristika – interspolnosti), potrebno je na kvalitetan način uključiti ove teme u edukativne materijale.

"Diskriminacija trans i interspolnih osoba raširena je u svim sferama njihovih života, što nažalost ne prepoznaje većina društva. Zato se moramo boriti i dalje i raditi na promicanju i zaštiti naših prava kako bismo u budućnosti zajedno mogli slaviti raznolikost iskustava, tijela i identiteta", završno poručuju iz Trans Aida.

* Ovaj tekst sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Dodaj komentar


Security code
Osvježi

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.