Crna Gora je, prema podacima Populacijskog fonda Ujedinjenih naroda, među četiri države svijeta u kojima je došlo do najvećeg disbalansa između djece muškog i ženskog spola i to zbog selektivnih pobačaja kojima se uklanjaju ženski fetusi.

Problem koji je prvo detektiran u Kini osamdesetih  godina prošlog stoljeća, postao je zadnjih godina svojevrsnim negativnim trendom i u Crnoj Gori, Albaniji i Vijetnamu. Crnogorska je javnost s time upoznata tek 2013. godine, nakon što je Vijeće Europe upozorilo vlasti, no ta negativna pojava zasigurno traje godinama, jer tamošnje ministarstvo zdravlja u priopćenju ističe kako Crnoj Gori "nedostaje oko 3000 žena u reproduktivnoj dobi", piše Vox Feminae.

Prema službenim podacima, žene većinom odlaze u Srbiju na pregled kojim se rano otkriva spol djeteta, nakon čega se vraćaju u Crnu Goru i rade pobačaje ukoliko se utvrdi da nose žensko dijete.

Za dva desetljeća će biti 8000 manje žena nego muškaraca

Direktorica Centra za genetiku Kliničkog centra Crne Gore, Olivera Miljanović, nedavno je rekla kako je ta pojava prisutna u Crnoj Gori već 15 godina i da projekcije govore da će za 20 godina biti 8000 manje žena nego muškaraca. U Crnoj Gori se na 100 djevojčica rađa i do 113 dječaka, a uvijek kad je ta brojka veća od 106, riječ je o selektivnim pobačajima, rekla je Miljanović.

"Oslobađanje od ženskih fetusa govori da je crnogorsko društvo nedemokratsko i neslobodno s visokim stupnjem diskriminacije žena", smatra aktivistkinja Centra za žensko i mirovno obrazovanje Anima iz Kotora i psihologinja Ljupka Kovačević.

Problem su patrijarhat i podređena uloga žena, a ne izbor spola, no uobičajeno je da se odgovornost prebacuje na manje odgovorne u ovom slučaju su to žene i liječnici, kako se ne bi pričalo o nefunkcionalnosti institucija i sustava, smatra

"Zaključak je bio da su žene te koje traže pobačaje ženskih fetusa pa ih treba bolje kontrolirati, a treba bolje kontrolirati i liječnike koji rade te intervencije, odnosno treba ih kažnjavati. Međutim, ako se postavi pitanje zašto se to događa u Crnoj Gori dobije se sasvim drugačiji odgovor od onog koji nam serviraju, a to je da obrazovne, zdravstvene, socijalne institucije ne rade dobro svoj posao, da nedostaje znanja o rodnim odnosima, ženskim pravima, seksualnosti, ne promišlja se tema kako napredak tehnologije utječe na naše odnos prema roditeljstvu i obitelji ", rekla je Kovačević.

Žensko dijete kao "nepotreban trošak"

Sociologinja Biljana Radović objašnjava da je broj povećanih selektivnih pobačaja na teritoriju Crne Gore, a i u okruženju, uvjetovan jakim patrijarhalnim vrijednostima i još krutim običajima na nivou pojedinačne ali i kolektivne svijesti. Kad se spoje patrijarhat i jako loša ekonomska situacija u državi, Radović smatra da dobivamo odgovor da se na selektivne pobačaje odlučuju u najvećem broju žene u lošoj ekonomskoj situaciji, a žele po svaku cijenu dobiti muško dijete koje će biti nasljednik, a ne žensko koje se na kraju može razumjeti kao "nepotreban trošak".

"U društvima koja su ekonomski nestabilna i koja su se zaustavila na putu razvoja, obitelj je prva koja strada. Pogoršanje materijalne situacije u tijesnoj je vezi sa selektivnim pobačajem jer obitelji nemaju mogućnosti uzdržavanja većeg broja djece. Selektivni pobačaj je upravo zbog toga isključivo političko pitanje, a ne individualno kako se govori", poručila je Radović.

Dodaj komentar


Security code
Osvježi

apvili baner
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.