www.stream-xnxx-porn.com

Centar za ženske studije u suradnji s Hrvatskim novinarskim društvom, u okviru projekta "Digitalizacija odabrane građe Marije Jurić Zagorke" stvorio je Arhivski fond Marije Jurić Zagorke, a digitalizirano i obrađeno gradivo nalazi se na stranici Memorijalnog stana Marije Jurić Zagorke.

Digitalna zbirka osobnih dokumenata i korespondencije (pisama) Marije Jurić Zagorke, zapisnika Hrvatskog novinarskog društva i Zakonske odredbe o novinarima i novinarskom radu značajan su doprinos za Zagorkinu bibliografiju i biografiju, s naglaskom na njezin angažman u polju socijalnih i radnih prava novinara i novinarki za koje se svojim članstvom, kao jedna od suosnivačica Hrvatskog novinarskog društva zalagala.

zagorka_arh01

Hrvatska novinarka i književnica Marija Jurić Zagorka osoba je od iznimne važnosti za žensku povijest, pa građa koja prati njezin život i rad predstavlja važan doprinos kulturi, poticajnoj za analizu rađanja moderne popularne kulture usmjerene ženama kao primarnoj publici, u kojoj je Zagorka našla načine za popularizaciju emancipacijskih i feminističkih ideja koje su utjecale na ciljanu publiku i doprinijele modernizacijskim promjenama u položaju žena u prvoj polovici 20. stoljeća ali i razvoju novinarske profesije.

zagorka_arh02

Digitaliziranjem je zaštićena građa izložena propadanju te će se omogućiti uspješan nastavak niza istraživačkih i obrazovnih aktivnosti za stručnu i širu domaću i međunarodnu javnost ali i za popularizaciju novinarskog rada Marije Jurić Zagorke i ženske povijesti kao nepravedno zanemarenog udjela u kulturi Hrvatske.

Digitalizirano i obrađeno digitalizirano gradivo (uz uvod i popis dokumenata i zapisnika na hrvatskom i engleskom jeziku) možete pronaći ovdje.

Dodaj komentar


Security code
Osvježi

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.