Centar za ženske studije u suradnji s Hrvatskim novinarskim društvom, u okviru projekta "Digitalizacija odabrane građe Marije Jurić Zagorke" stvorio je Arhivski fond Marije Jurić Zagorke, a digitalizirano i obrađeno gradivo nalazi se na stranici Memorijalnog stana Marije Jurić Zagorke.

Digitalna zbirka osobnih dokumenata i korespondencije (pisama) Marije Jurić Zagorke, zapisnika Hrvatskog novinarskog društva i Zakonske odredbe o novinarima i novinarskom radu značajan su doprinos za Zagorkinu bibliografiju i biografiju, s naglaskom na njezin angažman u polju socijalnih i radnih prava novinara i novinarki za koje se svojim članstvom, kao jedna od suosnivačica Hrvatskog novinarskog društva zalagala.

zagorka_arh01

Hrvatska novinarka i književnica Marija Jurić Zagorka osoba je od iznimne važnosti za žensku povijest, pa građa koja prati njezin život i rad predstavlja važan doprinos kulturi, poticajnoj za analizu rađanja moderne popularne kulture usmjerene ženama kao primarnoj publici, u kojoj je Zagorka našla načine za popularizaciju emancipacijskih i feminističkih ideja koje su utjecale na ciljanu publiku i doprinijele modernizacijskim promjenama u položaju žena u prvoj polovici 20. stoljeća ali i razvoju novinarske profesije.

zagorka_arh02

Digitaliziranjem je zaštićena građa izložena propadanju te će se omogućiti uspješan nastavak niza istraživačkih i obrazovnih aktivnosti za stručnu i širu domaću i međunarodnu javnost ali i za popularizaciju novinarskog rada Marije Jurić Zagorke i ženske povijesti kao nepravedno zanemarenog udjela u kulturi Hrvatske.

Digitalizirano i obrađeno digitalizirano gradivo (uz uvod i popis dokumenata i zapisnika na hrvatskom i engleskom jeziku) možete pronaći ovdje.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.