www.stream-xnxx-porn.com

Iz izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama koje je ministrica Blaženka Divjak krajem prošlog tjedna uputila u javnu raspravu može se zaključiti kako se nastojalo udovoljiti zahtjevima konzervativnih udruga. Na to su reagirale udruga Kontra i Ženska mreža Hrvatske.

Riječ je o Članku 27 postojećeg Zakona koji će biti dopunjen na sljedeći način: "Ako dijelovi međupredmetnih i/ili interdisciplinarnih tema i/ili modula prema mišljenju agencije nadležne za odgoj i obrazovanje imaju uključenu istaknutu odgojnu dimenziju u smislu utjecaja na osobnu izgradnju i usvajanje stavova, vrijednosti i izbora ponašanja, isti se kurikulom utvrđuju izbornim sadržajem, pri čemu se može odrediti alternativni modul izbornom dijelu kurikula. Učenici i njihovi roditelji mogu odabrati onaj koji je u skladu s njihovim odgojnim pristupom i sustavom vrijednosti".

Kako piše Novi List, aktualna ministrica obrazovanja Blaženka Divjak time je izišla ususret zahtjevima konzervativnih udruga koje su tijekom javne rasprave o kurikularnoj reformi tražile da međupredmetne teme Zdravlje i Građanski odgoj budu izborne, i da im prethodi obavezna roditeljska suglasnost. Krajem prošle godine predsjednica GROZD-a Kristina Pavlović pozivala je roditelje da se masovno uključe u javnu raspravu ne bi li srušili sporne međupredmetne teme.

Riječi koje treba uvrstiti u Građanski odgoj: "domoljublje", "domovina", "državnost", "himna"...

Građanski odgoj je po njima "zanemario nacionalne vrijednosti domoljublja i hrvatski nacionalni identitet, općeljudske vrijednosti etičnosti, moralnosti i vrijednosti braka i obitelji", a "stremi nekom nedefiniranom interkulturalnom, kozmopolitskom i moralno relativističkom duhu".

Udruga U ime obitelji smatra kako program Građanskog odgoja " nije kvalitetan i potpun", a između ostalog apeliraju da se "upotpuni temama koje osvješćuju nacionalni identitet, odnosno one koje uključuju riječi : 'Hrvatska', 'istina', 'domoljublje', 'domovina', 'dom', 'nezavisnost' i 'zavičaj', 'simboli', 'državnost', 'zastava', 'grb', 'himna', 'ustav', a zacijelo i još neke, na primjer 'radost pripadanja', 'čast', 'poštenje', 'viteštvo i kavalirstvo', 'hrabrost', 'požrtvovnost', 'ponos'….".

Ljudska seksualnost se u najviše sati još uvijek u školama obrađuje na satovima vjeronauka, gdje se djecu uči diskriminaciji i daju im se netočne informacije

Na spomenutu dopunu Članka 27 reagirale su udruga Kontra i Ženska mreža Hrvatske.

Kažu kako je ta izmjena koja očigledno ide protiv uvođenja ionako beznačajnog broja sati građanskog i zdravstvenog odgoja koji se tiču ravnopravnosti spolova i ljudske seksualnosti, protivna međunarodnim dokumentima za zaštitu ljudskih prava i prava djeteta, kao i praksi Europskog suda za ljudska prava.

Prema Konvenciji o pravima djeteta, djeca imaju pravo na točnu i znanstveno utemeljenu informaciju, ističu i dodaju da je Europski sud za ljudska prava još davne 1976. godine u slučaju Kjeldsen protiv Danske riješio pitanje da stavovi roditelja ne mogu biti osnova za uskraćivanje točnih i znanstveno utemeljenih informacija djeci putem spolnog odgoja.

Još jedan ustupak udrugama iza kojih stoji Crkva

"Također, Europski sud za ljudska prava u predmetu Dojan i drugi potvrdio je svoje jasno stajalište kako obavezni zdravstveni odgoj koji uključuje obavezna predavanja o spolnim različitostima, seksualnosti, kontracepciji, seksualnom nasilju i sl. ne predstavlja povredu 1) temeljnog prava roditelja na slobodu odgoja i obrazovanja svoje djece, 2) temeljnog prava djece na obrazovanje i 3) temeljnog prava roditelja i djece na slobodu vjeroispovijesti", napominju.

"Nadalje, budući da su svi predmeti ujedno i odgojni predmeti znači li to da će ubuduće roditelji moći odlučivati na jednak način o bilo kojem predmetu? Na primjer, ako ne vjeruju u evoluciju, tj. ako vjeruju da je bog stvorio svijet u sedam dana, njihovo dijete neće pohađati biologiju, kemiju ni fiziku, kao ni povijest", pitaju se, kao i hoće li Vlada na jednak način postupiti i kada bude odlučivala o cijepljenju djece protiv kojeg se zalažu iste udruge?

Udruga U ime obitelji smatra kako program Građanskog odgoja " nije kvalitetan i potpun", a između ostalog apeliraju da se "upotpuni temama koje osvješćuju nacionalni identitet, odnosno one koje uključuju riječi : 'Hrvatska', 'istina', 'domoljublje', 'domovina', 'dom', 'nezavisnost' i 'zavičaj', 'simboli', 'državnost', 'zastava', 'grb', 'himna', 'ustav', a zacijelo i još neke, na primjer 'radost pripadanja', 'čast', 'poštenje', 'viteštvo i kavalirstvo', 'hrabrost', 'požrtvovnost', 'ponos'...

Ovakav postupak ministarstva je krajnje sramotan i daje negativnu poruku vezano za ljudska prava, a osobito pravo na točnu informaciju. Radi se o još jednom ustupku udrugama iza kojih stoji Crkva na štetu ljudskih prava djece, kažu.

"Tražimo od Vlade RH odnosno Sabora da izbace navedene izmjene iz Prijedloga zakona, a zatim da zdravstveni odgoj, osobito njegov dio koji se tiče ljudske seksualnosti uvede u školski program kroz zaseban predmet sa brojem sati koji odgovara zahtjevnosti teme te da se edukacija provodi i sustavno kroz sve relevantne predmete (biologija, sociologija, psihologija, etika...) kako bi zaista mogla imati učinka.

Naime, najveći apsurd vezan za ovu inicijativu udruga iza kojih stoji Crkva jest činjenica da zdravstveni odgoj sadrži svega nekoliko sati godišnje vezano za ljudsku seksualnost, te ionako ne može imati odgovarajući učinak. Ljudska seksualnost se u najviše sati još uvijek u školama obrađuje na satovima vjeronauka, gdje se djecu uči diskriminaciji i daju im se netočne informacije. Smatramo da je hitno potrebno uskladiti nacionalni obrazovni program i sve udžbenike s pozitivnim antidiskriminacijskim zakonodavstvom, te uvesti spolni odgoj sustavno u školski program", završno poručuju Kontra i Ženska mreža Hrvatske.

Dodaj komentar


Security code
Osvježi

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.