Neprofitni mediji okupljeni u Mreži emancipacije (E-net) traže od Vlade i Hrvatskog sabora prepoznavanje novinarstva kao javnog dobra te osiguravanje sustavne zakonodavno-institucionalne potpore medijima i novinarskom radu kako bi se spriječilo daljnje urušavanje medijskog sustava u Republici Hrvatskoj.

Mediji okupljeni u Mreži emancipacijeLupiga, Forum.tm, CroL, Tris, Slobodni Filozofski, Zarez, Radio 808, Radio Student i Nepokoreni grad uputit će na adrese Vlade i Sabora sedam zahtjeva kao hitne mjere koje treba poduzeti kako bi se spriječilo još veće urušavanje medijskih i demokratskih standarda.

Bez slobodnih medija demokracija prestaje biti vladavina naroda

Sloboda izražavanja kao neotuđivo pravo svakog pojedinca te uz nju usko vezana sloboda medija prepoznata je u Ustavu RH, kao i svim temeljnim dokumentima Europske unije. Vlade su obvezne osigurati i štititi komunikacijska prava građana, a mediji čuvati javni interes u procesu javne komunikacije.

Zadaća medija i novinarstva je da informiraju i obrazuju građane o relevantnim društvenim temama kako bi omogućili njihovo ravnopravno sudjelovanje u političkim procesima, kao i da nadziru rad ekonomski i politički moćnih. Kada oni ne uspiju u toj svojoj ulozi, demokracija prestaje biti vladavina naroda i postaje vladavina nekolicine koji privatiziraju slobodu izražavanja.

Neprofitni mediji, kao treći sektor medija (uz javni i komercijalni) u tome imaju posebnu ulogu: dajući glas pojedincima, zajednicama i skupinama (lokalnim, manjinskim, supkulturnim i socijalno-ekonomski ugroženim) koji su slabo zastupljeni u komercijalnim i javnim medijima, oni donose alternativne političke, ekonomske i društvene opcije, proširujući prostor političkog i kulturnog pluralizma.

Hrvatski medijski prostor je premrežen političko-korporativnim interesima

Neprofitni mediji nisu osnovani radi stjecanja profita nego imaju obvezu eventualni višak prihoda ulagati ponovo u medijsku proizvodnju. Neprofitni mediji sudjeluju u ukupnom broju zaposlenih u medijskom sektoru u Hrvatskoj s tri posto, dok u prihodima sudjeluju samo s jedan posto. Treći sektor karakteriziraju nesigurni i nestalni prihodi, prekaran rad s visokim udjelom volonterskog rada. Ipak, mnoge teme i istraživačke priče otvorene su upravo u neprofitnim medijima, oviseći primarno o entuzijazmu i angažmanu novinara i urednika.

Države članice EU-a imaju razvijene sustave potpora trećem sektoru jer ga prepoznaju kao neizostavan jamac pluralizma medija i zadovoljavanja komunikacijskih potreba svih članova društva. U Hrvatskoj je početkom ove godine naprasno ukinut jedini program institucionalne potpore neprofitnim medijima i jedini program potpore individualnom novinarskom radu (istraživanju). Bez javne potpore ovaj sektor ne može opstati (kao što ne opstaje ni drugdje), a navedenom odlukom resornog ministarstva, kao i odgodom provedbe programa "Mediji zajednice", za koji su već odobrena sredstva Europskog socijalnog fonda, njemu je de facto najavljen potpuni prestanak rada.

O ukidanju potpore neprofitnim medijima, kao i ostalim elementima "medijske politike" koju provodi sada tehnička vlada, odnosno Ministarstvo kulture na čelu sa Zlatkom Hasanbegovićem, negativno mišljenje dale su hrvatske i europske strukovne organizacije te neke europske institucije.

Sedam hitnih mjera za spas medijskih i demokratskih standarda

Tome treba pridodati i opće stanje u hrvatskom medijskom prostoru koje karakterizira premreženost političkih, korporativnih i medijskih interesa, netransparentnost vlasništva u medijima te cenzura i autocenzura, koju uzrokuje ponajprije nestabilnost radnog mjesta, pad zaposlenosti od gotovo 50 posto te posljedično pad povjerenja koje građani imaju u medije i nemogućnost medija da ispune svoju demokratsku ulogu.

Zbog svega navedenog smatramo da hitno treba poduzeti mjere koje imaju za cilj spriječiti još veće urušavanje medijskih i demokratskih standarda, a to su:

1. nastavak rada na Medijskoj strategiji RH (odnosno njezino upućivanje u proceduru javnog savjetovanja) kao krovnom nacionalnom dokumentu koji definira uvjete stvaranja pluralnog medijskog sustava sastavljenog od javnih, komercijalnih i neprofitnih medija, promjene medijskog zakonodavstva i različite modele javne potpore medijima i novinarskom radu
2. javno financiranje neprofitnih medija putem institucionalnih jednogodišnjih i višegodišnjih potpora u transparentnom natječajnom postupku i prema jasnim kriterijima dodjele sredstava, a na temelju izdvajanja 2,5 % ukupnih lutrijskih sredstava na godišnjoj razini, na samostalnoj poziciji "neprofitni mediji"
3. nastavak projektnog financiranja neprofitnih medija putem Fonda za pluralizam i raznovrsnost elektroničkih medija povećanjem postotka namijenjenog neprofitnim medijima na 20 % ukupnih sredstava Fonda
4. hitnu provedbu programa "Mediji zajednice" (trenutačno raspisivanje natječaja za sredstva iz Europskog socijalnog fonda) te donošenje i prihvaćanje modela dugoročnog razvoja i poticanja stvaranja javnih medija na lokalnoj i regionalnoj razini (lokalni javni mediji)
5. hitno donošenje odluke kojom će se dio raspoloživih radijskih i televizijskih frekvencija namijeniti isključivo za neprofitne nakladnike (udruge, inicijative građana, lokalne zajednice); srednjoročno – zakonski definirati udjel u kompletnom frekvencijskom spektru koji će se davati na korištenje isključivo neprofitnim akterima
6. dodatno kapacitiranje stručnih službi za medije unutar Ministarstva kulture na način stvaranja Uprave za medije i medijsku politiku kako bi se sve predviđene promjene zaista mogle i provesti
7. kao srednjoročni cilj predlažemo stvaranje jedinstvenog, javno upravljanog, nacionalnog Fonda za medije s različitim linijama potpore kojima bi se financirali mediji i novinarstvo u onom svojem dijelu u kojem zadovoljavaju javni interes.

Jedino pluralističan sustav javnih, komercijalnih i neprofitnih medija u kojem se posebna pažnja posvećuje novinarskom radu, transparentnosti vlasništva te održivim i stabilnim modelima javnih potpora može osigurati ostvarivanje javnog interesa u medijima.

Pin It

Dodaj komentar


Security code
Osvježi

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.